درخواست استخدام بعنوان بازاریاب استانی سال ۹۹

شما برای ارسال درخواست استخدام بعنوان بازاریاب استانی سال ۹۹ در فروشگاه اینترنتی طب شیعه، اینجا هستید.

این فرم ۳ مرحله دارد. لطفاً صبور باشید و با دقت و حوصله اقدام به کامل نمودن فرم نمایید.

لازم است بدانید تمام اطلاعات این فرم بصورت محرمانه و بطور امانت نزد ما باقی خواهد ماند تا وقتی شما صلاح بدانید.

با تشکر

فروشگاه اینترنتی و پایگاه علمی طب شیعه

استخدام تنها از بین اعضای سایت انجام خواهد شد. لطفا وارد حساب کاربری خود شوید؛ یا ابتدا ثبت نام کنید با تشکر