معرفی کاپ یکبار مصرف بادکش گرم

مقدمه:

یکی از روشهای درمان که ریشه طولاتی در فرهنگ و تاریخ مردم با تمدن قدیمی دنیا دارد، طب سنتی است که در بخشهای مختلف دنیا به اسمهای مختفی خوانده می شود.

امروزه در سطح دنیا، کشورهای مختلف اقدام به استفاده از طب سنتی خود در کنار طب جدید و یا در تلفیق با طب جدید، در درمان بیماری ها می نمایند.

اما یکی از معضلات استفاده از طب سنتی، عدم وجود استانداردهای مشخص در استفاده از این طب در روشها و ابزارها می باشد لذا کشورهای دارای طب سنتی بومی، به سرعت در راستای استاندارد سازی ابزارهای مصرفی، روشها و … در طب سنتی خود اقدام نموده اند.