پنبه (cotton)

خرید اینترنتی انواع پنیه بهداشتی در فروشگاه اینترنتی طب شیعه

پنبه یکی از لوازم مورد استفاده در پانسمان زخمها می باشد.

از این وسیله جهت پاک نمودن و خشک نمودن خون روی زخمها استفاده می گردد.

همچنین بعضی افراد جهت استحکام پانسمان پنبه را بین گاز استریل گذاشته سپس اقدام به پانسمان زخمها می کنند.

این عمل در خونریزیهای شدید مورد استفاده قرار می گیرد. خونریزی هایی مانند خون جاری از جای زخم زالو در زالو درمانی، فصد و …

پنبه های مورد استفاده در طب در سایز های پنبه 50 گرمی، پنبه 100 گرمی و پنبه 200 گرمی عرضه می گردند.

همچنین این پنبه ها از نظر شکلی به شکل ساده و توپک و از نظر رنگ بصورت سفید و رنگی که بیشتر در پنبه توپک دیده می شود، عرضه می گردند.