الکل صنعتی و الکل طبی

خرید انواع الکل صنعتی و الکل طبی مناسب برای بادکش گرم و تزریق و … در فروشگاه طب شیعه

الکل alcohol مناسب برای بادکش درمانی در طب سنتی و یا ضدعفونی انواع تزریق و ….

الکل صنعتی با درصد بالا و یا الکل طبی با درصد بالا مناسب برای بادکش درمانی مورد استفاده قرار میگیرد.