فروش آنلاین موارد خاص در فروشگاه اینترنتی طب شیعه مربوط به فروش محصولاتی می باشد که بصورت دوره ای یا دفعتی جامعه به آن نیاز پیدا میکند.

مواردی مانند بیماری های خاص، ولادتها، شهادت ها و…