چسب ضدحساسیت

خرید آنلاین چسب ضد حساسیت در عرض 1.25، عرض 2.5، عرض 5 سانتیمتر  و … در طب شیعه

از چسب ضد حساسیت Hypoallergenic glue برای محکم کردن پانسمان زخمهای سطحی غیر عمیق استفاده می شود.

این چسب های در کشور های مختلفی تولید میشوند اعم از ایران، چین و …

چسب ضد حساسیت بر مبنای میزان چسبندگی، راحتی استفاده و … دسته بندی می شوند.

همچنین این چسبها در دو نوع چسب ضد حساسیت کاغذی و چسب ضد حساسیت شیشه ای دسته بندی می شوند.