چسب ضدحساسیت Hypoallergenic glue

خرید اینترنتی انواع چسب ضد حساسیت عرض 1.25، عرض 2.5، عرض 5 سانتیمتر  و … در طب شیعه

از چسب ضد حساسیت برای محکم کردن پانسمان زخمهای سطحی غیر عمیق استفاده می شود.

این چسب های در کشور های مختلفی تولید میشوند اعم از ایران، چین و …

چسب ضد حساسیت بر مبنای میزان چسبندگی، راحتی استفاده و … دسته بندی می شوند.

همچنین این چسبها در دو نوع چسب ضد حساسیت کاغذی و چسب ضد حساسیت شیشه ای دسته بندی می شوند.