الکل صنعتی

خرید آنلاین انواع الکل صنعتی با قیمت و کیفیت های مناسب در فروشگاه طب شیعه

الکل صنعتی برای بادکش گرم در طب سنتی مورد استفاده می باشد.

این الکل ها بصورت رنگی و سفید عرضه می گردند.

بنا بر نوع استفاده، درجه خلوص متفاوتی از این الکل تولید و عرضه می گردد.

الکل با درجه خلوص 97% و بالاتر برای بادکش گرم مناسب می باشد.